Adhir man zale lyrics

Adhir man zale lyrics

अधीर मन झाले मधूर घन आले

धूक्यातूनी नभातले सख्या प्रिया

सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले

अधीर मन झाले

धूक्यातूनी नभातले सख्या प्रिया

सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले

मधूर घन आले

मी अश्या रंगाची मोती या अंगाची

केवड्या गंधाची बहरले ना

उमगले रानाला देठाला पानाला

माझ्या सरदाराला समजले ना

आला रे काळजा घाला रे

झेलला भाला रे गगनभरी झाली रे

धूक्यातूनी नभातले सख्या प्रिया

सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले

मधूर घन आले

सोसला वारा मी झेलल्या धारा मी

प्यायला पारा मी बहकले ना

गावच्या पोरांनी रानच्या मोरांनी

शिवारी सार्यांनी पाहिले ना

उठली रे हूल ही उठली रे

चालरीत सुटली रे मी लाजरी झाले रे

अधीर मन …

मधूर घन …

धूक्यातूनी नभातले सख्या प्रिया

सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले

Adhir man jhale

Madhur ghan aale

Dhukyatuni nabhatale

Sakhya priya sarituni surel dhund sur he aale

Adhir man jhale

Dhukyatuni nabhatale

Sakhya priya saritun surel dhund sur he aale

Adhir man jhale

Mi ashya rangachi moti ya angachi

kevadya gandhachi bahrale na

umagale ranaala dethala panaala

majhya sardarala samajale na

aala re kalaja ghala re

jhelala bhala re gaganbhari jhali re

Dhukyatuni nabhatale

Sakhya priya saritun surel dhund sur he aale

Adhir man jhale

Sosala vaara mi

Jhelalya dhara mi

Pyayla para mi

Bahkale na

Gavachya porani

Ranachya morani

Shivari saryani

Pahile na

Uthali re

Hul hi kuthali re

Chalvit sutali re

Mi lajari jhale re

Adhir man jhale

Madhur ghan aale re

Dhukyatuni nabhatale

Sakhya priya saritun surel dhund sur he aale


Leave a Reply