Atin cu pung singsing lyrics

Atin cu pung singsing lyrics

Atin cu pung singsing
Metung yang timpukan
Amana ke iti qng indung ibatan
Sangkan keng sininup qng metung a kaban
Mewala ya iti eku amalayan

Waa…

Atin cu pung singsing
Metung yang timpukan
Amana ke iti qng indung ibatan
Sangkan keng sininup qng metung a kaban
Mewala ya iti eku amalayan

Ing sukdal ning lub ku
Susukdaul qng banua
Mengurus kung gamat
Babo ning lamesa
Ninu mang manakit
Qng singing kung mana
Kalulung pusu ku, manginu ya keka

Ikit keing singsing mung mana
Bayu je ibye keka
Ibye mepa ing mayumung mung wa!

Atin cu pung singsing
Metung yang timpukan
Amana ke iti qng indung ibatan
Sangkan keng sininup qng metung a kaban
Mewala ya iti eku amalayan

Ing sukdal ning lub ku
Susukdaul qng banua
Mengurus kung gamat
Babo ning lamesa
Ninu mang manakit
Qng singing kung mana
Kalulung pusu ku, manginu ya keka

English translate

Atin cu pung ring
Atin cu pung singsing

Metung that piles up
Metung yang timpukan

Amana ke iti qng indung ibatan
Amana ke iti qng indung ibatan

So keng sininup qng metung a kaban
Sangkan keng sininup qng metung a kaban

Mewala ya iti eku amalayan
Mewala ya iti eku amalayan

Waa …
Waa…

Atin cu pung ring
Atin cu pung singsing

Metung that piles up
Metung yang timpukan

Amana ke iti qng indung ibatan
Amana ke iti qng indung ibatan

So keng sininup qng metung a kaban
Sangkan keng sininup qng metung a kaban

Mewala ya iti eku amalayan
Mewala ya iti eku amalayan

In sukdal ning lub ku
Ing sukdal ning lub ku

Susukdaul qng banua
Susukdaul qng banua

Manage kung gamat
Mengurus kung gamat

Babo on the table
Babo ning lamesa

Ninu mang manakit
Ninu mang manakit

Qng singing where
Qng singing kung mana

Kalulung pusu ku, manginu ya keka
Kalulung pusu ku, manginu ya keka

Ikit keing ring just where
Ikit keing singsing mung mana

Bayu je ibye keka
Bayu je ibye keka

Ibye mepa in mayumung just wa!
Ibye mepa ing mayumung mung wa!

Atin cu pung ring
Atin cu pung singsing

Metung that piles up
Metung yang timpukan

Amana ke iti qng indung ibatan
Amana ke iti qng indung ibatan

So keng sininup qng metung a kaban
Sangkan keng sininup qng metung a kaban

Mewala ya iti eku amalayan
Mewala ya iti eku amalayan

In sukdal ning lub ku
Ing sukdal ning lub ku

Susukdaul qng banua
Susukdaul qng banua

Manage kung gamat
Mengurus kung gamat

Babo on the table
Babo ning lamesa

Ninu mang manakit
Ninu mang manakit

Qng singing where
Qng singing kung mana

Kalulung pusu ku, manginu ya keka
Kalulung pusu ku, manginu ya keka

Atin cu pung singsing lyrics


Leave a Reply