You are currently viewing Hiling Song Lyrics

Hiling Song Lyrics

Hiling Song Lyrics

Table of Contents


Are you looking for Hiling Song Lyrics then you are at right place. Here we provide you full song lyrics of this song.


Hiling by Siakol

[Verse 1]
Kahit ang araw mapundi man
Kung ang liliwanag ay ang buwan
Kahit masundot ang mata ko
Basta’t wag lang lalabo sayo
Kahit umulan pa ng yelo
Kung ikaw naman ang kumot ko
Kahit makagat ako ng aso
Basta’t wag mo lang saktan ako
[Chorus]
Tangi’ng hiling ko sa pasko
Wag na wag ka’ng magbabago
Kahit maluma ka
Ako’y iyo’ng iyo
At kung hihiling ka rin
Sa pasko’y wag nang paabutin
Kahit may gagawin
Ika’y uuna-hin
[Verse 2]
Kahit matrapik tayo sa Edsa
Kung ikaw naman ang kasama
Kahit mawalan pa ng preno
Basta’t wag lang na magbreak tayo
Kahit ano pa ang mangyari
Kung ikaw naman ang may sabi
Kahit maligaw sa pasyalan
Basta’t wag mo lang ako’ng iwan
[Chorus]
Tangi’ng hiling ko sa pasko
Wag na wag ka’ng magbabago
Kahit maluma ka
Ako’y iyo’ng iyo
At kung hihiling ka rin
Sa pasko’y wag nang paabutin
Kahit may gagawin
Ika’y uuna-hin
~~~~~INSTRUMENTAL~~~~~
[Chorus]
Tangi’ng hiling ko sa pasko
Wag na wag ka’ng magbabago
Kahit maluma ka
Ako’y iyo’ng iyo
At kung hihiling ka rin
Sa pasko’y wag nang paabutin
Kahit may gagawin
Ika’y uuna-hin
[Verse 1]
Kahit ang araw mapundi man
Kung ang liliwanag ay ang buwan
Kahit masundot ang mata ko
Basta’t wag lang lalabo sayo
Kahit umulan pa ng yelo
Kung ikaw naman ang kumot ko
Kahit makagat ako ng aso
Basta’t wag mo lang saktan ako…

Hope you like Hiling Song Lyrics. If Found Any Mistake in above song lyrics?, Please let us know through Contact Us page with correct song lyrics.
Leave a Reply