Pamulinawen lyrics

Pamulinawen lyrics

Pamulinawen

Pusok indengam man

Toy umas-asug

Agrayo ita sadiam.

Panunutem man

Di ka pagintultul’ngan

Toy agayat,

Agruknoy ita emmam.

Essem ti diak kalipatan

Ta nasudi unay a nagan,

Uray sadin’ ti ayan,

Lugar sadino man,

Aw-awagak di agsarday

Ta naganmo kasasam-itan

No malagipka, pusok ti mabang-aran!

Pamulinawen

Pusok indengam man

Toy umas-asug

Agrayo ita sadiam.

Panunutem man

Di ka pagintultul’ngan

Toy agayat,

Agruknoy ita emmam.

Essem ti diak kalipatan

Ta nasudi unay a nagan,

Uray sadin’ ti ayan,

Lugar sadino man,

Aw-awagak di agsarday

Ta naganmo kasasam-itan

No malagipka, pusok ti mabang-aran!

No malagipka, pusok ti mabang-aran!

No malagipka, pusok ti mabang-aran!


Leave a Reply