Pupurihin ka sa awit lyrics

Pupurihin ka sa awit lyrics

Walang hanggang katapatan

Sa buhay ko’y lagi mong laan

Narito dahil sa biyaya mo

Habangbuhay magpupuri sa’yo

Pupurihin ka sa awit

Itataas ang aking tinig

Itatanghal sa buhay ko’y

Tanging ikaw, oh Diyos

Higit pa sa kalangitan

Ang iyong kaluwalhatian

Kadakilaan mo’y ‘di mapapantayan

Walang hanggang katapatan

Sa buhay ko’y lagi mong laan

Narito dahil sa biyaya mo

Habangbuhay magpupuri sa’yo

Pupurihin ka sa awit

Itataas ang aking tinig

Itatanghal sa buhay ko’y

Tanging ikaw, oh Diyos

Higit pa sa kalangitan

Ang iyong kaluwalhatian

Kadakilaan mo’y ‘di mapapantayan

Hesus sa’yo ang kapurihan

Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman

Hesus sa’yo ang karangalan

Kapangyarihan ngayon at magpakailanman

Pupurihin ka sa awit (pupurihin)

Itataas ang aking tinig

Itatanghal sa buhay ko’y

Tanging ikaw, oh Diyos

Higit pa sa kalangitan

Ang iyong kaluwalhatian

Kadakilaan mo’y ‘di mapapantayan

Pupurihin ka sa awit (pupurihin)

Itataas ang aking tinig (itataas)

Itatanghal sa buhay ko’y

Tanging ikaw, oh Diyos

Higit pa sa kalangitan

Ang iyong kaluwalhatian

Kadakilaan mo’y ‘di mapapantayan (ah, ah)

Hesus

Sayo ang karangalan

Kapurihan

Kaluwalhatian

Kapangyarihan

Oh Hesus

Sa’yo

Ika’y karapat dapat

Sa aming papuri, oh Hesus

Luwalhati sa’yo

(Panginoon sa’yo kami nag-aalay)

(Ng pinakamataas na papuri’t pagsamba)

Tanggapin mo, oh Diyos

Hesus sa’yo ang kapurihan

Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman

Hesus sa’yo ang karangalan (ang karangalan)

Kapangyarihan ngayon at magpakailanman

Pupurihin ka sa awit

Itataas ang aking tinig

Itatanghal sa buhay ko’y

Tanging ikaw, oh Diyos (tanging ikaw)

Higit pa sa kalangitan (oh higit pa sa lahat ng bagay)

Ang iyong kaluwalhatian (ang iyong)

Kadakilaan mo’y ‘di mapapantayan (kadakilaan, walang kapantay)

Oh Hesus

Oh Hesus

Purihin ka oh Diyos

Luwalhati’t pagsamba sa’yo, hallelujah


Leave a Reply