Zazu zeh lyrics

Zazu zeh lyrics

Zazu zeh

Kolu zeh

Kolu zeh

Ozu Zeh

Ozu Zeh

Baddo Snez, Zeh

Pepe Sneh, Zeh

Many Many Werey wanle, Zeh

Ah, repete, Zeh

Unholy, Zeh

Baddo Lee, Zeh

P-Prime gbemidele, Zeh

ah babeje, zeh

Asarailu hit bam, zeh

Zazu che, hacker ika, zeh

tesoju zeh

tesojueh,zeh

tesoju bi ti alagba, zeh

Gazaa, zeh

ejeloju bi t’abacha. zeh

Run ju pa, zeh

leju pa, zeh

ma r’erin, zeh

kala, zeh

daju, zeh

wuwa ika, zeh

zazu


Leave a Reply